top of page
Keresés

A KÖTELEZŐ ISKOLAI LÁZMÉRÉSSEL KAPCSOLATOS ADATVÉDELMI AGGÁLYOK

Frissítve: 2020. dec. 12.


A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet 4.§-ában foglalt rendelkezések értelmében 2020. október 1. napjától kezdődően az iskolákba történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni.


Az iskolákban az ott foglalkoztatott, valamint a szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyek, illetve a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkező személyek és a nagykorú tanulók kizárólag abban azt esetben léphetnek be a köznevelési és szakképző intézményekbe, amennyiben a testhőmérsékletük nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket.


A Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjének 54. számában 2020. szeptember 30. napján közzétett, III. Közlemény értelmében az országos tisztifőorvos megállapította a köznevelési és szakképző intézményekbe való belépéshez megengedett testhőmérséklet mértékét, amely 37,8 ◦C.


Ennek megfelelően, az iskolákba történő belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja a 37,8 ◦C-ot, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján azonnal tájékoztatni kell.


Adatvédelmi szempontból fontos tényező, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27., általános adatvédelmi rendelet - „GDPR Rendelet”) értelmében:


Az egészségügyi személyes adatok közé tartoznak az érintett egészségi állapotára vonatkozó olyan adatok, amelyek információt hordoznak az érintett múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeli testi vagy pszichikai egészségi állapotáról.


Az adatkezelés mindig a szükséges mértékben, valamint a célhoz kötöttség és az arányosság elvének figyelembevételével történhet az irányadó jogszabályi keretek betartásra mellett. Az egészségügyi személyes adatok különleges kategóriába tartozó, magasabb szintű védelmet igénylő adatoknak számítanak.


Ezen okból kifolyólag, sajátos adatkezelési szabályok vonatkoznak az egészségügyi személyes adatokra, így jelen esetben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság korábbi álláspontját módosítva kifejtette, hogy a pandémia második hullámában indokolt a testhőmérsékletmérés, azonban jogsértő például az iskolai tanulók testhőmérsékletének rögzítése.


Jelenleg a hatékonyság érdekében egyre több intézmény hőkapuk, valamint hőkamera igénybevételével intézkedik a kötelező testhőmérsékletmérés iránt, amely azonban már sok esetben azok használatának módjától és mértékétől függően felvethet jogsértő gyakorlatot tükröző kérdésköröket.

***
*MINDEN JOG FENNTARTVA. Jelen blogbejegyzés nem használható fel és nem jogi tanácsadás célját szolgálja, és nem keletkeztet ügyvédi megbízást. Kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal.

30 megtekintés0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Comments


bottom of page