top of page
LABOR LAW.jpg

MUNKAJOG

A munkviszony széles spektrumában tetten érhető a jogi szolgáltatások szükségessége. Ennek megfelelően jogi szolgáltatásaink kiterjednek a munkaviszony létrejöttekor, módosításakor, valamint annak megszüntetésekor felmerülő munkajogi kérdésekben való közreműködésre, továbbá a munkaszerződések, munkaköri leírások, a kötelező munkáltatói tájékoztatás, valamint az adatkezeléssel összefüggő szabályzatok szerkesztésére és módosítására.

bottom of page